JOBBKLUBB

Omfang:

Kurset varer frå 09.00-15.00 måndag til fredag, og går over tre veker.

Kurset passar for:

Dei som er over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ønskjer kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon.

Kurset gir deg:

Grunnleggande kunnskap om jobbsøkarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærming til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til kva som er viktig ved jobbsøking. Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader samt lære om rekrutteringsprosessen

Innhald i kurset:

Jobbklubb blir gjennomført som ein kombinasjon av undervisning og aktiv jobbsøking. Det blir gitt oppgåver undervegs for å belyse ulike tema og utfordringar ein kan møte i jobbsøkinga. Kurset er lagt opp med stor grad av eigenaktivitet der ein får individuell rettleiing.

Sentrale tema:

  • Individuelle samtaler

  • Kartlegging av kompetanse og interesser

  • Karriererettleiing

  • CV, attestar, referansar

  • Jobbsøknad, analysere stillingsannonser

  • Førebuing og gjennomføring av intervju

  • Bruk av DITT NAV på nav.no

  • Rekrutteringsprosessen

  • Finne ledige jobbar

Hausten 2018 har vi følgande kurs:

Ulsteinvik (Sjøgata 30)

Kurs 1: 27. august – 14.september

Kurs 2:  17. september – 5. oktober

Kurs 3:  8. oktober – 26. oktober

 

Volda (Furene 10)

Kurs 1: 15.oktober – 2. november

Kurs 2:  5. november – 23. november

Kurs 3:  26. november – 14. desember

For kart info: klikk her