I vårt møte med menneskje, så er det viktig for oss å sjå det menneskje. Treffe det menneskje for det han er. I fellesskap, i lag med dei, skape ei FRAMTIDSTRU.
— Olav Stokke (jobbkonsulent/marknadskoordinator)
 

FOR FOLK

Du som er i tiltak eller skal sjekke kva vi kan gjere for deg.

 

FOR ARBEIDSGJEVAR

Du som er arbeidsgjevar og ønskjer å vite meir om kva Furene AS kan bidra med i høve rekruttering.
 

PRODUKT/TENESTER

Du er kunde eller potensiell kunde og ønskjer å bestille varer eller tenester. Eller du har eit prosjekt du ønskjer å drøfte med oss.

 
Furene sitt samfunnsoppdrag er å styrke den einskilde si tilknytning til arbeidslivet. Vi gjer dette gjennom tett oppfølging av arbeidssøkjar og eit stort nettverk av arbeidsgjevarar. Gjennom å sjå kvart menneske, syne respekt og vere truverdige i arbeidet, er vi med på å skape FRAMTIDSTRU