Interesseorganisasjonar

Mange som slit med ulike helseutfordringar opplever å ha utbytte av å få kontakt med interesseorganisasjonar. Gjennom interesseorganisasjonane kan du få kontakt med andre i liknande situasjonar, få informasjon om diagnose, forskning og behandling, samt nokon som kan vere med å tale di sak. 

 

ADHD Norge

Angstringen

Bipolarforeningen

Diabetesforbundet

Epilepsiforbundet

Fibromyalgi forbundet

Frisklivssentralen

Handikapforbundet

ME foreningen

Norsk Revmatiker forbund

Rådet for psykisk helse

Tjukkasgjengen