A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

transfermerker

merker.jpg

Vi har transfermerker som kan leggast på dei fleste type tekstilar. Anten produserer vi transfermerka sjølve, eller vi bestiller frå Noregs leiande leverandør av transfermerker, www.ntp.no

Vi har god og brei erfaring med trykk av transfermerker på sports- og fritidsty, arbeidsty, caps og luer, baggar og ryggsekkar. Og har merker som festar godt på arbeidsty, tekniske og elastiske stoff og regnty. Vi har nye varmepresser som sikrar gode resultat ved påsetting av merker.

Vi kan tilby svært konkurransedyktige prisar for påsetting av transfermerker.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50