A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

areidskle

Hjå oss får du kle og anna tekstil med og utan trykk. Vårt store utval av kvalitetskle kan kle opp ei kvar bedrift, idrettslag eller andre som har behov for profilkle eller arbeidstøy.

Fristads er kjend gjennom ei årrekkje for sitt sterke sortiment innan arbeidskle, medan Kansas har bygd ein sterk posisjon hjå industrikundar. Desse to er no slått saman, og utgjer saman med Djupvik våre totalleverandørar av arbeidstøy med høg kvalitet. Sjå klesutvalet her: www.fristads.no

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50