A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

systemskilt

dsc_0049.jpg

Vi hjelper deg å finne løysingar som presenterer firmaet ditt på ein effektiv og stilfull måte. Vi veit korleis skilta skal verte ein integrert del, slik at forholdet mellom estetikk, harmoni og regelverk vert halde i hevd.

Skilt innandørs skal vere funksjonelle og informative, samstundes som dei skal vere ein del av bedriftsprofilen. Typiske bruksområder for slike skilt er innvendig merking av administrasjons- og kontorbygg, sjukehus, skular og driftsbygningar. Sjå utvalet til vår leverandør her: www.skilt-teknikk.no/vista.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50