A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

systemskilt
systemskilt
Vi hjelper deg å finne løysingar som presenterer firmaet ditt på ein effektiv og stilfull måte. Vi veit korleis skilta skal verte ein integrert del, slik at forholdet mellom estetikk, harmoni og regelverk vert halde i hevd.Skilt innandørs skal vere funksjonelle og informative, samstundes som dei skal vere ein del av bedriftsprofilen. Typiske bruksområder for slike skilt er innvendig merking av administrasjons- og kontorbygg, sjukehus, skular og driftsbygningar. Sjå utvalet til vår leverandør her: www.skilt-teknikk.no/vista.
28.01.13 13:48
lysskilt
lysskilt
Vi hjelper deg å finne skiltløysingar som presenterer firmaet ditt på ein effektiv og stilfull måte. Vi veit korleis skilta skal verte ein integrert del av fasaden slik at forholdet mellom estetikk, harmoni og regelverk vert halde i hevd.Denne typen profilering kan ofte vere den mest iaugefallande. Lysskilt kan nyttast både inne og ute. Tradisjonelt er lysskilt laga med gjennomlysbar front, men ein kan også få den populære "corona-effekten" der lyset skyt inn mot veggen.
28.01.13 13:40
profilskjerde bokstavar
profilskjerde bokstavar
Hjå oss får du komplette løysingar med utfreste bokstavar og logoar i alle format og variantar.Om du vil ha ein frittståande logo, kan vi tilby bokstavar og logoelement utskjert i ulike material, for eksempel PVC plastmateriale, rustfritt stål eller akryl. Bokstavane vert lakka i ønskja farge og montert på festeskinner.
28.01.13 13:34
Aluminium
Aluminium
Vi hjelper deg å finne skiltløysingar som presenterer firmaet ditt på ein effektiv og stilful måte. Vi veit korleis skilta skal verte ein integrert del av fasaden slik at forholdet mellom estetikk, harmoni og regelverk vert halde i hevd.Vi leverer aluminiumskilt i alle storleikar. Bruksområdet på slike skilt spenner vidt, for eksempel stadionskilt, fasadeskilt og byggeplasskilt. Skilta vert skrivne ut på vinyl og montert på aluminiumsplate. Desse skilta passar godt ute og er haldbare og prisgunstige.  
28.01.13 13:28

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50