A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

skilt

politiet.jpg

Våre montørar gjer alle typar oppdrag, anten du skal ha montert tekst på eit innandørs systemskilt, eller fasadeskilt 20 meter over bakken.

Ved montering av skilt er det ei rekkje ulike faktorar som gjer seg gjeldande. Høgda på skiltet, kva type skilt og kva underlag dei skal festast på er berre noko av det ein må ta omsyn til. Vi har kompetansen og rett utstyr for at skiltet ditt vert festa på ein forsvarleg og god måte.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50