A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

frosting til vindauge

Med folie kan ein enkelt få vanlege vindauge til å framstå som frosta.

Dersom du vil sleppe lyset inn i rommet, men samstundes hindra innsyn, er frosta folie ei god løysing. Folien gir vindauget ein utsjånad som minnast om sandblåst glas.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50