A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT:
Klikk her for kontaktinformasjon.
E-post: 
post@furene.no

Overflatebehandling

mekanisk/_j9l9026.jpg

Overflatebehandlinger siste steg i prosessen fram til eit endeleg produkt, og er sentralt for å beskytte produktet mot miljøpåverknader og for å tilpasse utsjånaden.

Vi tilbyr pulverlakkering og sand/glas-blåsing m.m.. Alle prosessar vi nyttar til overflatebehandling er skånsame for miljøet.

Lysopning i sprøytetunnelen er (B) 700 x (H) 1400 mm. Pulveret vi nyttar er vanlegvis lysekte polyester. Pulverlakkering føreset at godset som skal lakkast tåler ein herdetemperatur på minst 200 gr.C Prosessen er rask, og lakken har overlegne mekaniske eigenskapar.

 

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50