A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

VIDEO - FURENE
videobilde_2.jpg

I Furene er fellesskap og samspel mellom menneske ein avgjerande faktor for alt vi gjer i bedrifta. Bedrifta sitt fundament og hovudoppgåve er å styrke brukar si tilknyting til arbeidslivet og medfører hyppig og utbredt kontakt med tilsette, deltakarar, kundar og eit stort nettverk av interessepartar. Difor er det viktig at vår framferd set gode spor, at vi vinn tillit, skaper gjensidig respekt og viser god vurderingsevne. Kvar dag står vi overfor valg, nokon enkle og innlysande, andre svært utfordrande med hensyn til kva moment som skal vege tyngst. Meg sjølv, mine medarbeidarar, Furene eller Furene sine kundar?

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50