A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

CNC – operatør/ maskinarbeidar – fast stilling for snarleg tilsetting

FURENE AS er ei av landets 115 arbeidsinkluderingsbedrifter. Vi er ein regional aktør som er til stades i alle dei 7 kommunane på Søre Sunnmøre. Hovudkontor i Furene i Volda med avdelingar i Ørsta, Ulstein, Herøy og Vanylven. I Furene AS set vi personen  i sentrum, og vi søkjer å styrkje den einskilde si deltaking i arbeidslivet gjennom avklaring, kvalifisering , rehabilitering og ikkje minst til å tru på eigne ferdigheiter.  Furene AS er også produsent  av varer og tenester til næringslivet i regionen.

 Mekanisk avdeling i Furene AS er no inne i ei positiv periode med utvikling og vekst. Vi søkjer derfor etter ein person som kan bidra til å styrke avdelinga vidare framover.

Avdelinga har pr. dato 10  fast tilsette.

Arbeidsstad er Furene AS si mekaniske avdeling i Furene i Volda.

Arbeidsoppgåver

 • Produksjon av komponentar på mekanisk avdeling
 • Programmering og innstilling av maskiner
 • Deltaking i utvikling av nye produkt og produksjonsprosessar
 • Rettleiing og opplæring av tilsette og personar på tiltak

 Kvalifikasjonar

 • Fagbrev som CNC-operatør/ maskinarbeidar
 • Relevant erfaring frå produksjonsbedrift kan kompensere for manglande fagbrev
 • Erfaring med drift, programmering og vedlikehald av CNC-styrte maskiner.
 • Fordel med generell erfaring frå mekanisk verksemd som til dømes platearbeid og sveising
 • God gjennomføringsevne, samt initiativ og ansvar i arbeidet
 • Gode samarbeidsevner og interesse for rettleiing
 • Må ha godt humør, vere løysingsorientert, fleksibel og nøyaktig
 • Grunnleggande datakunnskap
 • Førarkort klasse B
 • Gjere seg godt forstått på norsk

 Vi tilbyr

 • Ein variert og utfordrande arbeidskvardag i ei solid samfunnsbedrift
 • God pensjonsordning
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikringsordningar

 Søknadsfrist: snarast og seinast innan 19. januar

Spørsmål til stillinga kan rettast til Furene AS ved avd. leiar Arne Straume mob: 95248810

eller mail: arne.straume@furene.no

Søknad med CV sender du til e-post gro-lise.rise@furene.no

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50