A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Meir enn 40 års historie i ryggen

Det som i 1973 starta som tilrettelagt arbeid med Volda Industier , er i dag ei moderne arbeidsmarknadsbedrift med mange bein å stå på. Alle med fokus på den einskilde brukar sine behov med rbeid som mål.

Furene as vart skipa i juni 1971, og heitte fram til 2006 - Volda Industri as.Målet til bedrifta var i starten å skape varige tilrettelagde arbeidsplassar for yrkeshemma.

I 1994 vart målet med Furene as og tilsvarande bedrifter endra. Ein skulle no også arbeide med attføring til ordinært arbeid i eit realistisk bedriftsmiljø. Brukarane i Furene, møter slike realistiske miljø og læresituasjonar i våre moderne bygningar, oppdatert utstyr og moderne produksjons- metodar.

I 2006  bygde ein nytt administrasjonsbygg og skifta firmanamn til Furene AS.

I 2009 vart all aktivitet i området samla i Furene industriområde, midt mellom nabokommunane Ørsta og Volda. I dag rår vi over ei moderne bygningsmasse på til saman 6300 m² i Furene.

I 2012 kjøpte vi opp kursavdelinga til Osberget AS i Ulsteinvik og etablerte Furene Kurs og kompetanse som eiga avdeling på Geileneset i sentrum av Ulsteinvik. Her driv vi i tillegg til kursverksemd, oppfølging av personar i ordnært arbeidsliv nær der folk bur og arbeidar.

Norges Handikapforbund eig saman med Møre og Romsdal fylkeslag av NHF, 51,5% av aksjane i selskapet. Resten av aksjane er eigd av Møre og Romsdal fylke og omliggande kommunar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50