A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Klage på avvik

Vil du klage, melde avvik eller gi oss innspel på forbetringar?
Vi nyttar eit klagebehandlingssystem og rutinar som sikrar deg anonymitet over for andre enn vår avviks ansvarlege. Legg inn di tilbakemelding i skjemaet under og vi vil ta kontakt om vi har behov for ytterlegare opplysningar. 

Arbeidsbeskriving:
Både avvik, feil, manglar og forslag til forbetring vert under omtala som "avvik".

  • Den som opplever avviket beskriv dette og sender melding til avviksansvarlig. (AA)
  • Ordinært tilsette kan gjere dette gjennom interne system.
  • Andre kan sende E-post til avvik@furene.no eller bruke klageskjema på heimesida vår.
  • Klage kan sjølvsagt også leverast inn i papirformat.
  • Avsendar oppgir sitt namn, e-post og telefon.
  • Avviket skal beskrivast kort og konsist.
  • Finn AA, informasjonen ufullstendig skal utfyllande informasjon innhentast og registrerast i klagebehandlingssystemet.
  • Klagar skal informerast om løysing/tiltak for å lukke avviket.

Klage og avviksmelding kan du sende i brev til: 
Furene AS v/ Økonomileiar, Furene 10, 6105 Volda.


Navn*
E-post*
Telefon*
Beskjed til oss*

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50