A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

equass sertifisert

equass_logo.jpg

I Furene as arbeidar vi kontinuerlig med forbedring av tenestene våre.
Vi er sertifisert i samsvar med den Europeiske standarden eQuass Assurance.

 

EQUASS Assurance er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern revisjon og sertifisering, som er utvikla av EPR. Det gir tjenesteleverandørar i velferdssektoren ein standard til å sikre kvaliteten av tenestene overfor brukarar og andre samarbeidspartnarar. Furene as vart sertifisert i eQuass våren 2012, og resertifisert våren 2016. Arbeids- og velferdsdirektoratet har sett krav til kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering av arbeidsmarknadstiltak i skjerma virksemd. EQUASS Assurance dekker myndigheitene sine krav til kvalitetssikring.

 

Fagutvikling gjennom sentralt nettvert

Bransjeforeninga Arbeid & Inkludering er ein del av NHO Service og er fagutviklings, og interesseorganisasjonen for landets 110 attføringsbedrifter. Årlig yter landets attføringsbedrifter tjenester til nærare 35.000 personar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50