A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Jobbklubb- nytt amo kurs startar i forsnavåg 18.04.17

Kurset går over fire veker og kan takast i perioda 18.04.17- 07.07.17. Vi held til i STQ sine lokale i Nørvågen 15 i Fosnavåg

Kurset passar for:

Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon

Kurset gir deg:

Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen.

Gjennomføring og varigheit:

Kurset kan takast i Fosnavåg i perioda 18.04.17 til 07.07.17.                                                                                                       Det er kontinuerleg opptak i denne perioda.                                                                                                                               Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00

Undervisning:

Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet.

Praksis:

Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50