A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Jobbklubb - nytt AMO kurs starta 23. januar i Ulsteinvik

Kurset kan takast i perioden  23.01. til 19.05.2017 i Ulsteinvik
Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.

Kurset passar for:

Dei som er over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ønskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon.

Kurset gir deg:

Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.
Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til kva som er viktig i arbeidssøkjarmarknaden.
Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknadar samt lære om rekrutteringsprosessen.

Gjennomføring og varigheit

Kurset kan takast i perioden  23.01. til 19.05.2017 (Ulsteinvik)
Det er kontinuerlig inntak i perioden.
Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag– fredag frå kl. 09.00—15.00.

Undervisning

Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vil også bli lagt opp til mykje arbeid på eigenhand.

 Praksis:

Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for lage og forbetre sine eigne CV og søknadar samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.

Ein får også anledning til å jobbe med intervjusituasjonar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50