A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Jobbklubb- Nye kurs startar i september

Kurset går over tre veker og kan takast i i perioda 04.09.17 - 15.12.17 (Volda) og 18.09.17- 15.12.17 (Ulsteinvik)

Kurset passar for:

Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon

Kurset gir deg:

Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen.

Gjennomføring og varigheit:                                                                                                                                           Kurset går over 3 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00

Undervisning:

Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet.

Praksis:

Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.

flyer_jobbklubb_haust_2017.pdf

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50