A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Eldor Skeide tilsett som Administrerande direktør

eldor.jpg
Nyhende

Eldor Skeide tek over stillinga som administrerande direktør etter Hege Karete Hamre. Eldor har i fleire år vore leiar for prosjekt og utvikling, samt ein del av den sentrale leiargruppa i Furene

Ei tilsettingsnemnd oppnemnd av styret har dei siste månadane arbeidd tett saman med rekrutteringsbyrået Mercuri Urval for å finne rett kandidat til leiarjobben i Furene.

Før Eldor kom til Furene i 2010, hadde han 25 år bak seg som dagleg leiar og administrerande direktør i organisasjonar og selskap på Sunnmøre; Hødd, Sunnmørshallen, Convex, Bohus Møre og Westing

"Vi opplevde stor interesse for stillinga og er trygg på at vi har fått ein dyktig toppleiar på plass for å møte dei spanande utfordringane selskapet står ovanfor"  seier styreleiar Inge- Johnny Hide. 

"Eg ser fam til å vere ein tydeleg ambassadør for Furene sitt samfunnsoppdrag, og saman med dyktige medarbeidarar, vidareutvikle Furene som ein profesjonell aktør i levering av tenester og produkt til kundar og lokalbefolkninga på Søre Sunnmøre" seier Eldor Skeide 

Skeide tiltrer i stillinga 01.08.17

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50