A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Kontakt: Furene AS
post@furene.no +47 70 07 48 50

Furene AS

Adr. :         Furene 10, 6105 Volda
Tlf.:            70 07 48 50   E-post: post@furene.no
Org. nr.:    NO 923 994 149 MVA

 

Dagleg leiar 
Eldor Skeide
Økonomileiar Olav E. Torset
Prosjekt og utvikling
Eldor Skeide

 

STYRET

Styreleiar
Inge-Jonny Hide
Nestleiar
Alvhild Kvamme Iversen 
Styremedlem
Tor Mikalsen
Styremedlem
Hans Olav Øyehaug
Styremedlem
Renathe Rossi-Kaldhol
Styremedlem
Arnt Egil Brautaset(tilsettrepresentant)
Tilsette observatør     
Frank Bischoff
 

 

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50