A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

Auka motivasjon og arbeidsglede
med Fish!
shutterstock_fish.jpg

Er ynsket auka arbeidsglede, tilfredsheit, engasjement og kreativitet blant medarbeidarane? Då er dette rette kurset for dykk!

FISH! – konseptet handlar om å begeistre, og engasjere medarbeidarane til å ta ei aktiv rolle i arbeidsmiljøet. Gjennom FISH! sin filosofi kan ein, ved øving og utvikling over tid, forvandle ein vanleg arbeidsplass til ein vital stad der arbeidsglede og trivsel er i fokus. Arbeidstakarar med høg arbeidsglede hentar inn langt meir i ei bedrift enn arbeidstakarar med lav arbeidsglede. FISH! handlar om korleis vi ynskjer at dagen skal vere, og om kva slags organisasjon vi kan bli. Bli med på leiken!

Vi leverer ulike kurspakkar i FISH! alt etter kva som er ynskjeleg frå kunden si side.

 

 

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50