A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

“Oppmerksomheitstrening - ei innføring i mindfulness”

shutterstock_30174685.jpg

 

Dette er eit kurs som passar for deg som ynskjer å bli bevisst på å vere til stade i kvardagen. Oppmerksomheitstrening fokuserer på å kunne eksistere og vere bevisst augeblineken her og no utan å tenkje på det som var eller det som skal kome. I dette kurset vil du få ei innføring i kva oppmerksomheitstrening er, og kvifor det er aktuelt. Du vil også få ei praktisk innføring i oppmerksomheitsøvingar.

 

 • Oppmerksomheit
 • Nuet
 • Å unngå ei konstant jakt på lykke, suksess og det perfekte liv
 • Balanse kropp og sinn/personlig liv og yrkesliv
 • Emosjonell intelligens (spesielt nyttig for leiarar og dei som stadig
 • må handtere konflikter)
 • Oppmerksomheitstrening på jobben
 • Oppmerksomheitstrening som livsstil
 • “Pusteankeret” og andre meditasjonsteknikkar
 • SOAL (Stopp, observer, aksepter, la gå)
 • Praktiske øvingar
 • Di oppmerksomheitstrening

Vi leverer ulike kurspakkar i Mindfulness alt etter kva som er ynskjeleg frå kunden si side. 

 

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50