A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

Kurs i arbeidsmiljølova

shutterstock_112934215.jpg

Treng du meir kunnskap om dine rettar og plikter som arbeidsgjevar? Eller kanskje du ynskjer å friske opp dine kunnskapar?

Kurset gjev deg sin ein gjennomgang av sentrale og praktiske reglar i Arbeidsmiljølova med hovudvekt på reglane kring:

  • tilsetting
  • innhald og grenser for arbeidsgjevars styringsrett
  • oppseiingsgrunnar
  • formkrav ved oppseiing og avskjed

Kurset vil også berøre andre relevante bestemmelser, som arbeidstid, rett til permisjon og vern mot diskriminering.

Målgruppe:

  • Arbeidsgjevarar
  • Leiarar og mellomleiarar
  • HR - personell
  • Andre med personalansvar
  • Verneombud og tillitsvalte

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50