A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

Basiskompetanse VOX

shutterstock_85800154.jpg

Vi er kurstilbydar i basiskompetanse i arbeidslivet, som er kurs for vaksne arbeidstakarar som ynskjer å heve si eiga kompetanse i lesing, skriving, rekning og data.

VOX er eit nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og er ein etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Ei sentral oppgåve er å arbeide for auka deltaking i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået til vaksne. For meir informasjon: www.vox.no

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) er eit kurs i regi av VOX. Dette er kurs for vaksne som vil heve eiga kompetanse i lesing, skriving, rekning og data. Med stadig nye og større krav til datakompetanse i både yrkeslivet og samfunnet elles, har vi levert fleire kurs i BKA til ulike verksemder. Vi tilpassar kursplan etter verksemda og deltakarane sine ynskjer og behov. Det er heilt opp til verksemda kva kurset skal romme.

Vi er stadig på utskikk etter nye samarbeidspartnarar til å søkje VOX-midlar for gjennomføring av nye prosjekt. Vi står gjerne til teneste for å hjelpe til med søknadar.

 

 

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50