A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

Tilrettelagt arbeid (TIA)

Her er eit eksempel
Her er eit eksempel

Dette er for deg som  kan og vil jobbe, men som har vanskar med å finne fast  arbeid. Jobb i Furene AS vil gi deg ein meiningsfylt kvardag, og sosial verdi for den enkelte.

Mål: Varig tilbod om tilsetting med løn for personar som har vanskar med å finne fast arbeid i ordinær verksemd.

Innhald: Fokus retta mot individuell tilpassing og etter ei tid høve til formidling til arbeid i ordinær verksemd.

Tid: Tidsubestemt. 8 plassar.

Søknad om plass: Ta kontakt med NAV i di heimkommune om du ønsker å søke på tiltaket. Før tilsetting vert kvar enkelt avklara i samarbeid med NAV med tanke på arbeidskapasitet og behov for individuell tilrettelegging.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50