A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

oppfølging

sveisearbeid.jpg

Oppfølging passar for deg som treng meir bistand enn det NAV kan gi, for å få eller behalde arbeid. Oppfølginga vert tilpassa den einskilde sine behov.                I tiltaksperioda vil du få individuell oppfølging av ein fast jobbkonsulent.

Mål: Gjennom tilrettelegging og oppfølging bistå arbeidssøkjarar i å få, og halde på arbeid i det ordinære arbeidsliv.

Innhald:

  • Skreddarsaum med arbeidsfokus
  • Interessekartlegging og karriererettleiing
  • Søknad, CV og intervju
  • Yrkeskunnskap og arbeidsmarknadskunnskap
  • Arbeid med eigen handlingsplan og jobblogg
  • Bistand til personleg økonomistyring
  • Oppfølging på arbeidsplassen med individuell tilrettelegging, rettleiing i bruk av hjelpemidlar og tilrettelegging av arbeidsoppgåver.
  • Arbeidsutprøving i alternative jobbar

Gjennomføring og varigheit: 6 mnd. med moglegheit for forlenging, inntil 36 mnd.

Søknad om plass: Kontakt NAV kontoret i heimkommunen din for å søke plass i tiltaket.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50