A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

karriererettleiing

d468490982874977a8e9ae116a80dbd1_aspx.jpg

Dette er eit tilbod for vaksne som av ulike årsaker står ved eit vegskilje, og ynskjer rettleiing for å kome seg vidare i høve utdanning eller arbeid. Gjennom rettleiinga kan vi bidra til å auke bevisstheita på kven du er, kva du kan, kva interesser du har og kva du vil.                                                                                                       

Furene AS har ingått eit samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune der vi no tilbyr karriererettleiing for vaksne. I Furene AS har vi to rettleiiarar knytta opp mot  dette prosjektet, begge med etterutdanning i karriererettleiing og fleire års erfaring.

Karriere Møre og Romsdal kan hjelpe deg med:

- Interessekartlegging

- Rettleiing om utdanning og arbeid

- Interessekartlegging

- Råd  til skriving av CV og søknad

- Råd i høve jobbintervjuet

- Kurspakkar for privat og offentleg sektor

Ynskjer du å benytte deg av dette tilbodet, klikk på Karriere Møre og Romsdal for å legge inn bestilling. Du vil så verte kontakta av ein rettleiiar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50