A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

karriererettleiing

d468490982874977a8e9ae116a80dbd1_aspx.jpg

Eit gratis tilbod til vaksne. Tilbodet er både for dei som ynskjer ei kursendring i høve karriere, og dei som er usikre i høve utdanningsval og jobbmoglegheiter. Det passer også for deg som ynskjer konkrete tips for skriving av CV, søknad og jobbintervjuet.

                                                                                                 

Mange gjer kursendringar i løpet av yrkeskarriera, og treng difor ein samtalepartnar som kan gje konkrete råd i høve karriere anten du har klare ambisjonar eller om du er meir usikker på kva du vil. Vi kan hjelpe med kartlegging av interesser, erfaringar, kompetanse og eigenskapar.  

Gjennom eit samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, vil vi no tilby karriererettleiing for vaksne. Gjennom bruk av anerkjente verktøy vil vi bistå deg med å sjå moglegheiter slik at du kjenner deg trygg på vaglet du tek. Du vil også kunne få konterte tips og råd i høve jobbsøkjarprosessen

Vi kan hjelpe deg med:

- Rettleiing om utdanning og arbeid

- Interessekartlegging

- Råd  til skriving av CV og søknad

- Råd i høve jobbintervjuet

- Kurspakkar for privat og offentleg sektor

Ynskjer du å benytte deg av dette tilbodet, klikk på Karriere Møre og Romsdal for å legge inn bestilling. Du vil så verte kontakta av ein rettleiiar.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50