A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

Interesseorganisasjonar

Mange som slit med helsemessige utfordringar opplever at det kan vere nyttig å ha kontakt med ein interesseorganisasjon. Desse kan vere med å tale di sak, gi informasjon og utveklse erfaringar med andre i ein tilsvarande situasjon.

Her finn du ei oversikt over eit utval interesseorganisasjonar:

ADHD Norge

Angstringen

Bipolarforeningen

Diabetesforbundet

Eplepsiforbundet

Fibromyalgi forbundet

Frisklivssentralen

Handikapforbundet

ME foreningen

Revmatiker forbund

Rådet for psykisk helse

Tjukkasgjengen

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50