A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

arbeidsretta rehabilitering

Furene_12.jpg

Arbeidsretta rehabilitering passar for deg som allereie har eit arbeidsforhold, men som treng bistand til å auke deltakinga i arbeidslivet eller for å behalde arbeidet.

Mål: Kome tilbake til noverande arbeid, gjennom tilrettelegging og individuell oppfølging. 

Innhald:

  • Arbeidsførebuande trening / arbeidsutprøving
  • Tilrettelegging av arbeidsoppgåver i samarbeid med deg og arbeidsgjevar
  • Kontakt med aktuelle arbeidsgjevarar
  • Generell opptrening / funksjonsfremmande trening
  • Livsstilsrettleiing (kosthald, ernæring, trening)
  • Motivasjon og meistringsaktivitetar
  • Samarbeid mellom arbeidsgjevar, NAV, fastlege, andre aktørar

Gjennomføring og varigheit: Du vil få ein fast rettleiar, og eigen individuell handlingsplan. Tiltaket kan etter avtale innehalde gruppeaktivitetar der dette er hensiktsmessig. Tiltaket varer inntil 4 veker, med moglegheit til forlenging i 4+4 veker til. 

Søknad om plass: Ta kontakt med ditt lokale NAV - kontor.

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50