A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

FUNKSJONSVURDERING

mekanisk/_j9l8906.jpg

I ei funksjonsvurdering vert personens funksjon beskreven. Det vil seie ei beskriving av motoriske- (muskel- og skjelettapparatet), sensoriske- (sanseapparatet), psykiske- og sosiale tilhøve, og korleis dette verkar inn på utføringa av aktivitetar i dagleglivet.

Med hjelp av funksjonsvurdering vil ein kunne vurdere kva tilretteleggingar som er aktuelle for den enkelte. Funksjonsvurdering lagar ein som regel i lag med fagperson. Ergoterapeut vil vere sentral i dette arbeidet, eventuelt i samarbeid med doktor, fysioterapeut eller andre fagpersonar.

Ei funksjonsvurdering kan vere generell eller retta spesielt mot enkeltområde, som t.d. tilpassing av bil eller tilrettelegging av arbeidsplass. Den vil vere sentral i grunngjevinga for søknader om økonomisk tilskot til tiltaka. (tilretteleggingstilskot t.d.)

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50