A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

Ringer i vatnet

NHO har gjennom «Ringer i vannet» etablert  ei samarbeidsplattform med Attføringsbedriftene. «Ringer i Vannet» er ein Rekrutteringsstrategi der ein koblar menneske som av ulike grunnar står utanfor arbeidslivet saman med NHO-bedrifter.

Kort om prosessen:

  • Tek utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft.
  • Tett oppfylgjing av kandidat og arbeidsgiver før, under og like etter tilsetting.
  • Ordninga opnar for ei kortare kostnadsfri praksisperiode utan arbeidsgiveransvar.
  • Målet er fast tilsetjing og fleire tilbake til arbeidslivet.

 

«Ringer i vatnet» er eit prosjekt der NHO oppmodar alle sine 21.000 medlemsbedrifter til å engasjere seg aktivt i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekt sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering frå attføringsbedriftene.

riv.jpg

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50