A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

KONTAKT: Inger Lise Molnes
inger.lise.molnes@furene.no
+ 47 957 48 533

rett person på rett plass

Manglar du arbeidskraft, eller treng du hjelp til å velje medarbeidar?

Furene har kanskje personen du leitar etter. 

Furene har kontakt med personar som er på vei til anna arbeid gjennom våre tiltak, tenester og kurs og kan tilby:  

  • Utleige av personell
  • Formidling av praksisplassar
  • Bedrifstinterne tenester

Du kan også få hjelp til rekruttering ved å kontakte oss. Furene er sertifisert i rekrutteringsverkty frå Thomas international som kan nyttast til å gi bedrifter eit betre grunnlag for å vurdere kandidatar til ei utlyst stilling. 

Det kan også nyttast til å ivareta dei medarbeidarane du allereide har, eller utvikle og sette saman team. Det er også mogeleg å nytte testen, samtalar og oppfølging til leiarutvikling i di bedrift.

Kontakt oss.

Om du vil lese meir om Furene sitt rekrutteringsverkty så klikk på logoen til Thomas international. 

thomas.gif

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50