A  A  A  

furene_nyare_logo.jpg

ARBEIDSSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

 

DATA

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

 

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

AKTUELT FRÅ FURENE

Administrerande direktør
Strategisk - Marknadsorientert – Samfunnsbevisst  Furene AS er ei solid bedrift med dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi er leverandør av produkter og tjenester både til offentlig sektor og privat næringsliv. Ved å være proaktiv skal Furene AS alltid levere kvalifiserte tenester tilpassa marknad og etterspørsel.

Vi søkjer ein utviklingsorientert og målbevisst leiar med gode samarbeidsevner og stor gjennomføringskraft. Med din relasjonsskapande leiarstil skal du drive aktiv forretningsutvikling gjennom å utarbeide og forankre mål, strategi og handlingsplanar. Som dagleg leiar i Furene AS, må du til ei kvar tid ha fokus både på vår rolle som samfunnsaktør og at vi er ei bedrift som drivast etter bedriftsøkonomiske prinsipp. Vi ynskjer oss ein trygg, tydeleg og synleg leiar med god økonomiforståing, gode kommunikasjonsevner og ein motiverande og samlande leiarstil. Vår nye leiar skal mellom anna vere med på å utvikle nye konsept og vidareutvikle eksisterande forretningsområder. Du er difor analytisk, og van med å jobbe strukturert og målretta. I tillegg skal du inspirere og motivere medarbeidarar, ta initiativ til ulike prosjekt, og sørge for at prosjekta vert gjennomført. Den vi søkjer er forretningsorientert med god kjennskap til både privat og offentleg sektor. Vidare er det ein fordel med kjennskap til produksjon, som er ein viktig del av vår verksemd.
Søkjarar  må ha høgare utdanning og dokumenterte resultat frå tidlegare leiarstillingar. Vi tilbyr stort handlingsrom og utfordrande oppgåver i ei bedrift med samfunnsansvar og stort potensiale.  Vi har  godt omdømme, godt arbeidsmiljø, og mange dyktige medarbeidarar. Løn etter avtale. Spørsmål om stillinga kan rettast til Mercuri Urval v/ Gro Reinertsen tlf. 975 59 058/Ole Petter Bratteberg tlf. 975 59 036. Alle førespurnadar vil bli handsama fortruleg. Søk på stillinga på www.mercuriurval.no snarast, og seinast innan 04.06.2017
03.05.17 23:52
Jobbklubb- nytt amo kurs startar i forsnavåg 18.04.17
Kurset går over fire veker og kan takast i perioda 18.04.17- 07.07.17. Vi held til i STQ sine lokale i Nørvågen 15 i Fosnavåg Kurset passar for: Dei over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ynskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjarprosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid. Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til til kva som er viktig i arbeidssøkjarprosessen.                                                     Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknader, samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit: Kurset kan takast i Fosnavåg i perioda 18.04.17 til 07.07.17.                                                                                                       Det er kontinuerleg opptak i denne perioda.                                                                                                                               Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag- fredag kl 09.00 - 15.00 Undervisning: Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vert også lagt opp til mykje eigenaktivitet. Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for å forbetre sine eigne søknader og CV, samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar.
11.04.17 15:56
Nye ringer i vannet avtaler
Nye ringer i vannet avtaler
Vi er glade over å få nye samarbeidspartar med på laget. I dag har Hotell Ivar Aasen signert Ringer i vannet avtalen.Vi jobbar stadig med å skaffe nye samarbeidspartar gjennom Ringer i vannet. Dette er ein intensjonsavtale om å rekruttere mennesker utanfor det ordinære arbeidslivet. Vi er Glade for å få Hotell Ivar Aasen med på lget, og gleder oss til eit godt samarbeid. Vi erfarer at Ringe i vannet gjev resultat, og er glade for å kunne overrekke Ørsta bil og Westre bakeri diplom som eit synleg bevis på at dei har har tilsett folk gjennom denne avtalen.
14.02.17 21:47
Vegen vidare - Nytt amo kurs
Vegen vidare - Nytt amo kurs
AMO kurset Vegen Vidare statrar i Furene 27.februarMålgruppe
Dette er eit tiltak for deg som er over 19 år, er arbeidssøkjar og har redusert arbeidsevne på grunn av psykisk helse, og/eller treng utvida bistand for å kome deg ut i arbeid. Det skal ligge føre ei arbeidsevnevurdering og ei oppdatert behovsvurdering. Gjennomføring og varigheit
Kurset er samla på 18 veker, består av ein 9 veker teoridel og 9 veker praksis kombinert med 1 samlingsdag pr. veke med ulike tema og aktivitetar. Kurset startar den 10. november og varer fram til 27. mars. Undervisning:
Tema i teoridelen er retta inn mot aktivitetsplan og konkretisering av individuelle yrkesmål. Du vil i tillegg få kunnskap om arbeidslivet/- og marknaden, og om jobbsøking.
Kurset vil innehalde ulike temadagar for å sikre motivasjon og bygge sjølvtillit.
Det vil også verte arrangert ulike bedriftsbesøk i regionen. Arbeidspraksis:
Etter teoridelen kan du få tilbod om 9 vekers arbeidsutprøving på ein hensiktsmessig praksisplass retta mot dine føresetnadar og målsettingar.
14.02.17 21:34
Jobbklubb - nytt AMO kurs starta 23. januar i Ulsteinvik
Kurset kan takast i perioden  23.01. til 19.05.2017 i Ulsteinvik
Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.Kurset passar for: Dei som er over 19 år, står utan arbeid og er arbeidssøkjande. Dei som ønskjer å få kunnskap om jobbsøkingsmetodikk, motivasjon, og forståing av eigen situasjon. Kurset gir deg: Grunnleggande kunnskap om jobbsøkjar prosessen. Du lærer ein systematisk tilnærmingsmåte til det å søkje arbeid.
Auka bevisstheit og kunnskap i forhold til kva som er viktig i arbeidssøkjarmarknaden.
Du får anledning til å kvalitetssikre CV, søknadar samt lære om rekrutteringsprosessen. Gjennomføring og varigheit Kurset kan takast i perioden  23.01. til 19.05.2017 (Ulsteinvik)
Det er kontinuerlig inntak i perioden.
Kurset går over 4 veker for kvar deltakar. Måndag– fredag frå kl. 09.00—15.00. Undervisning Kurset er ein kombinasjon av teori og praksis. Det vil også bli lagt opp til mykje arbeid på eigenhand.  Praksis: Praksis vil fortrinnsvis skje ved at ein arbeider med det ein lærer gjennom kurset, og brukar dette igjen for lage og forbetre sine eigne CV og søknadar samt drive aktiv jobbsøking. Ein får også moglegheit til å øve på intervjusituasjonar. Ein får også anledning til å jobbe med intervjusituasjonar.
05.02.17 21:50
Vaktmestertenester
Vaktmestertenester
Furene tilbyr no utvida vaktmestertenester som hagearbeid og stell av graver. 
09.06.16 13:21
Samarbeid Furene AS og Volda kommune
Samarbeid Furene AS og Volda kommune
I dag gjekk startskuddet for eit spanande samarbeid mellom Furene AS og Volda kommune.
27.05.16 13:51

FURENE AS
Furene 10
6105 Volda

Tlf.: 70 07 48 50
E-post: post@furene.no
Org. nr.: NO 923 994 149 MVA

ARBEID

ARBEIDSØKJAR

ARBEIDSGJEVAR

HR

KURS

TEAMBUILDING

MINDFULNESS

MOTIVASJON

PROFILERING

SKILT

TEKSTILTRYKK

DEKOR

PRODUKT

SERVICE

INDUSTRI

MEKANISK

OM OSS

KONTAKT

VISJON OG VERDIAR

KLAGE

 

FURENE AS

6105 VOLDA

post@furene.no 

+47 70 07 48 50